5 Eylül 2009 Cumartesi

Erteleme Formasyonları

Erteleme Formasyonları

Erteleme formasyonları trend içinde bir dinlenme sürecidir. Bir süre sonra trend kaldığı yerden devam eder.

Regresyon Kanalları

Belirli bir yönü, yani bir eğilimi olan olan bir piyasa bazen birbirine paralel olan bir destek seviyesiyle bir direnç seviyesi arasında hareket edebilir. Birbirine parallel olan bir destek çizgisiyle bir direnç çizgisi tarafından oluşturulan şekle "price channel", veya Türkçede "regresyon kanalı" denilir. İki çizginin parallel olması piyasadaki eğilimin hızını öngörmek açısından çok önemlidir.

Her hangi iki tavan veya taban noktasının arasından tek başına çizilebilecek bir destek veya direnç çizgisinin aksine paralel regresyon çizgileri, bir bakışta belli olmadan zorlanarak çizilmemeli. Grafikte bir eğilim çizgisini çizdikten sonra paralel bir çizgi oluşturup (mesela cetveli ilk eğilim çigisine paralel tutarak) onu ilk çizgiye paralel bir vaziyette ilk çizginin üstünde kalan tavan noktalarına veya altında kalan taban noktalarına hareket ettiriniz ve o noktalardan geçecek bir paralelin gerçekten varolup olmadığına bakınız. Cetvelle oluşturduğunuz paralel gerçekten iki veya daha fazla tavan veya taban noktasından geçerse paralel olan ikinci çizgiyle oluşan bir regresyon kanalı vardır. Aksi takdirde, piyasadaki hareketlilik (grafik çizgisindeki çıkışlar ve inişler) bir regresyon kanalını oluşturamayacak kadar fazladır.

Simetrik Üçgen Formasyonu

Bu üçgen şeklinde her zirve bir öncekine göre daha alt seviyede her dip de bir öncekine göre daha üst seviyede oluşmaktadır. Dolayısı ile zirvelerden gelen çizgi negatif eğimli iken, dipleri birleştiren çizgi de pozitif eğimli olmaktadır. Bu formasyonda kopma hangi yönde gerçekleşirse gerçekleşsin fiyatlar üçgenin ilk zirvesi ile ilk dibi arasındaki mesafe kadar minimum hedef ile yol almaktadır. Bu mesafeye ulaşmadan fiyatların geri dönmesi formasyonun başarısızlığı anlamına gelmekte ve tutulan pozisyonların ters işlem ile kapatılması gerekmektedir.Genellikle fiyatların formasyonu kırma yönü, formasyona giriş yönünün tersi olmaktadır. Örneğin fiyatların formasyona aşağıdan girdiği durumlarda formasyon yukarı doğru kırılmaktadır. Bunun sebebi de üçgen formasyonların trend içinde bir dinlenme aşaması olmasıdır. Bununla beraber bazı durumlarda çizginin kırılmış olması da yeni trendi belirlememektedir.

A Symmetrical Triangle. The breakout occurs between half and two thirds the distance from the triangle's base and its apex. The size of the breakout will be at least as high as the triangle's base.

Bayrak ve Flama Formasyonları

Bayrak formasyonu, ismini bayrağa benzeyen şeklinden almakta ve fiyatların trend doğrultusunda yaptıkları hızlı ve kesin yükseliş veya düşüş sırasındaki kısa süreli bir duraklamayı, diğer bir ifade ile nefes almayı ifade etmektedir. Bayrak Formasyonları genellikle spekülatif hareketler gösteren hisse senetlerinde sıkça görülmektedir. Fiyatların hızla bir yönde ilerlemesi sırasında işlem hacminin de desteği ile fiyatlar sürekli maksimum seviyelerden kapanmakta; bu oluşuma “bayrağın direği” denmektedir.
Karını realize etmek isteyen az miktardaki yatırımcı tarafından fiyatlardaki artış hızı kesilmekte ve fiyatlar yatay seyretmeye başlamaktadır. Yatay dalgalanmalar sonucu oluşan bu dinlenme aşaması şekil olarak dikdörtgen formasyon’a benzemekte ve paralel kenara benzeyen Bayrak Formasyonu’nu oluşturmaktadır. Formasyonun tamamlanmasıyla birlikte fiyatlar yine trend yönünde kırılarak hareketlerine devam etmektedirler. Bayrak Formasyonları, yükselen piyasada hafif aşağı eğilimli iken; alçalan piyasada hafif yukarı eğimli olmaktadır. Bununla beraber piyasanın sağlamlığına göre bu formasyonların yatay bir seyirle ortaya çıktığı da görülebilmektedir. Yükselen piyasalarda işlem hacmi formasyonun başlangıcında en yüksek düzeyine ulaşmakta, formasyonun oluşumuyla birlikte işlem hacmi gittikçe azalmakta ve fiyatların formasyonun sınırını kırmasıyla işlem hacmi patlamışçasına tekrar yükselmektedir. Alçalan piyasada ise işlem hacmi formasyonun oluşumuyla azatmaktadır. Bu formasyonda fiyatlar gittikçe fiyatlar yükselmekte ancak fiyatlardaki bu yükseliş işlem hacminde düşüşle kendini göstermekte ve bu durum da piyasanın zayıflığını gösteren olumsuz bir gösterge olmaktadır. Yükselen piyasada formasyonun tamamlanmasıyla bir patlama olmakta buna karşılık alçalan piyasada bu patlama şart olmamaktadır. Bayrak Formasyonları 5 gün ile 3-4 hafta gibi kısa süreler içinde meydana gelmekte ve bu özelliği formasyonun günlük grafiklerde görülebilmesini sağlamaktadır. Bu formasyon, fiyatların ne yönde devam edeceği ve ne kadar yükseleceği veya ne kadar düşeceği konusunda bilgi vermesi açısından güvenilir bir formasyondur. Formasyon genelde piyasanın ortalarında oluştuğu için formasyonun başlamasına kadar olan mesafe kadar düşüş/yükseliş göstermesi beklenmektedir. Diğer bir ifade ile fiyatların hedefi kopma noktasından itibaren bayrak direği mesafesi kadar olmaktadır.
Flama formasyonu bayrak formasyonları ile aynı özelliklere sahip olup; tek farkı, fiyat dalgalanmalarının Bayrak Formasyonunda olduğu gibi iki paralel çizgi arasında değil de üçgen, flama gibi birbiriyle birleşen sınır çizgileri arasında olmasıdır. Bu formasyonlar da Bayrak Formasyonları gibi genelde spekülatif hareketler gösteren hisselerde sıkça görülmektedir. Bu formasyon da Bayrak Formasyonu gibi yükselen piyasada aşağı eğimli, alçalan piyasada ise yukarı eğimli olmaktadır. Flama Formasyonları, Simetrik Üçgen veya Takoz Formasyonları’na benzese de daha kısa sürede oluşmakta ve trend yönünde kısa vadeli duraklamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiyatların hızla bir yönde ilerlemesi sırasında işlem hacminin de desteği ile fiyatlar sürekli maksimum seviyelerden kapanmakta; bu durum flamanın direğini oluşturmaktadır. Karını realize etmek isteyen az miktardaki yatırımcı tarafından fiyatlardaki artış hızı kesilmekte ve fiyatlar yatay seyretmeye başlamaktadır. Şekil olarak Bayrak Formasyonu’nda dikdörtgen olan bu dinlenme aşaması Flama Formasyonu’nda Üçgen Formasyonu’na benzemektedir. İşlem hacmi başlangıçta çok yüksek olmasına karşın gittikçe azalmakta, kırılma noktasından sonra işlem hacmi yine yükselişe geçmektedir. Bu formasyon, boğa piyasasının son safhalarında ve düşüşün hızlandığı ayı piyasasının ikinci safhasında ortaya çıkmaktadır. Bu formasyonlar Bayrak Formasyonları’ndan daha kısa süreli olup, oluşumları 2-3 hafta sürmektedir. Yükseliş trendi içindeki Flama Formasyonları hafifçe aşağı eğimli oluşabilirken; düşüş trendinde oluşanlar biraz yukarı kalkık olabilmektedir. Flama Formasyonu önemli fiyat hareketlerinin yarısında ortaya çıktığı için, formasyon tamamlandıktan sonra fiyatlar en az flama direği kadar yükselme göstermektedir.

A Bullish Flag. When a breakout occurs, the minimal price move is equal to the size of the flagpole
Bilgi rehberi  Forex Yönetim
http://forexyonetim.blogspot.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder