5 Eylül 2009 Cumartesi

Forex Sözlüğü, Forex Sözlük, Forex Terimleri -D-L Arası

orex Sözlüğü, Forex Sözlük, Forex Terimleri -D-L-
Dealer (Aracı) : Bir işlemde birincil ya da karşı taraf olarak görev yapan şahıs ya da firma. Birincil görev yapanlar, diğer tarafla bir sonraki alım-satım işleminde pozisyonu kapatarak spred (kâr) yapma umuduyla, pozisyonun bir tarafında yer alır. Buna karşın bir broker, alıcıları ve satıcıları bir ücret veya komisyon karşılığında biraraya getirerek aracılık yapan bir birey veya firmadır.
Değer Kaybı : Piyasa güçleri nedeniyle döviz değerinde azalma.
Devalüasyon : Normalde resmi duyurular yoluyla döviz fiyatının kasti olarak aşağı yönde ayarlanması.
Döviz : Devlet veya merkez bankası tarafından yayınlanan ve yasal arz ve ticaret tabanı olarak kullanılan her türlü para biçimi.
Döviz Paritesi : Döviz kurunu oluşturan iki para birimi. Örneğin, EUR/USD.
Döviz Riski : Döviz kurlarındaki olumsuz değişiklikler sonucu kaybetme riski.
Değer Artışı : Piyasadaki talep doğrultusunda fiyatların yükselmesi durumu, dövizde değer artışı olarak kullanılır; bir varlığın değerindeki artış.
Destek Seviyeleri : Belirli bir döviz kurunun kendisini otomatik olarak düzelteceği belirli bir fiyat tavanı ve tabanını gösteren bir teknik analiz tekniği. Direncin karşıtı.
Döviz Teslimat Tarihi : Mali bir işlemin taraflarının karşılıklı yükümlülükleri (yani, ödeme takası) konusunda uzlaşma sağladıkları tarih. Spot döviz işlemleri için döviz teslimat tarihi normal olarak iki iş günü ileridedir. Olgunlaşma tarihi de denir.
Dalgalanma : Piyasanın veya teminatın zaman içindeki fiyat hareketlerinin istatistiksel ölçüsü; standart sapma kullanılarak hesaplanır. Yüksek dalgalanma yüksek risk taşır.
Direnç : Dövizin daha yukarı çıkamayacağı belirli bir fiyat düzeyini belirtmek için teknik analizde kullanılan bir terim. Fiyatın söz konusu noktanın üzerine sürekli olarak çıkamaması genellikle bir düz çizgiyle şekillendirilebilen bir model oluşturur.
ECB - European Central Bank : Avrupa Merkez Bankası Avrupa Para Birliği’nin Merkez Bankası.
Ekonomik Gösterge : Devlet veya bir sivil toplum örgütü tarafından yayınlanan cari ekonomik büyümeyi ve dengeyi gösteren istatistik (başka bir ifadeyle, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, İstihdam Oranları, Ticaret Açıkları, Endüstriyel Üretim ve İş Envanterleri).
EMU - European Money Union : Avrupa Para Birliği EMU’nun başlıca amacı, 2002′de, üye AB ülkelerinin ulusal para birimlerinin yeri alacak olan ve Avro olarak adlandırılan tek Avrupa para birimini yerleştirmektir. 1 Ocak 1999′da avroya geçiş süreci başlamıştır. Avro artık bankacılık para birimi olarak mevcut olup, kağıt üzerinden mali işlemler ve döviz işlemleri avro üzerinden yapılmaktadır. Bu geçiş dönemi üç yıl sürecek ve bu süreç sonunda avro banknotları ve bozuk paraları sirkülasyona girecektir. 1 Temmuz 2002′de EMU katılımcıları için sadece avro yasal para birimi olacak ve üye ülkelerin ulusal para birimleri tedavülden kalkacaktır. Mevcut EMU üyeleri şunlardır: Almanya, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Avusturya, Finlandiya, İrlanda, Hollanda, İtalya, İspanya ve Portekiz.
Enflasyon : Tüketici mallarında fiyat artışının olduğu, dolayısıyla satın alma gücünün azaldığı bir ekonomik durum.
Ertesi Gün : Ertesi gün teslim edilmek üzere dövizin eş zamanlı olarak alınması ve satılması.
Emir : Emir, müşterinin brokere alım-satım yapması için verdiği talimattır. Emir, belirli bir fiyattan veya piyasa fiyatı üzerinden verilebilir. Ayrıca, gerçekleştirilene veya çalışma süresi dolana kadar geçerlidir.
Fiyat Teklifi : Piyasa fiyatlarının göstergesi; belirli bir zamanda bir teminat için mevcut en yüksek alış ve/veya en düşük fiyatı gösterir.
Fiyat Aralığı : Belirli bir işlem oturumu sırasında, uzun vadeli en yüksek ve en düşük fiyat farkı.
Fiyat Değişikliği : Fiyatlarda yukarı veya aşağı yönde minimum değişiklik.
Fed - Federal Rezerve : Amerika Birleşik Devletleri’nin Merkez Bankası.
FOMC : Federal Açık Pazar Komisyonu ABD Merkez Bankası’nın para komisyonu.
Forex : Döviz Ticareti Tezgah üstü piyasalarda bir para biriminden alıp aynı anda diğer para biriminden satma. Başlıca döviz ticaretinin büyük bölümü ABD dolarıyla kotelenir.
FRA - Vadeli Kur Anlaşmaları : FRA’lar, ileri tarihli belirli bir zaman diliminde, belirtilen faiz oranı üzerinden borç alma/verme imkanı tanıyan işlemlerdir.
G5 : Endüstriyel açıdan lider beş ülke: ABD, Almanya, Japonya, Fransa, İngiltere.
G7 : Endüstriyel açıdan lider yedi ülke: ABD, Almanya, Japonya, Fransa, İngiltere, Kanada, İtalya.
GSYİH - Gayri Safi Yurt İçi Hasıla : Bir ülkenin fiziki sınırları içinde üretilen üretimi, gelirleri veya harcamalarının toplam değeri.
GSMH - Gayri Safi Milli Hasıla : Gayri safi yurt içi hasılaya ek olarak yurt dışındaki yatırım veya işlerden elde edilen gelir.
GTC - İptal Edilinceye Kadar Geçerli Emir : Bir dealere sabit bir fiyattan alım ya da satım yapması için verilen emir. GTC, gerçekleştirilene veya iptal edilene kadar geçerli kalır.
Gün Sonu (Piyasa Değeri) : Ticaret yapanlar, pozisyonlarını iki şekilde hesaba aktarırlar: Tahakkuk veya piyasa değeri. Tahakkuk sistemi, nakit akışı olduğunda sadece nakit akışını dikkate alır. Bu nedenle, sadece kâr veya zarar gösterir. Piyasa değeri yöntemi, ticaret yapanın defterini her iş gününün sonunda, piyasa kapanış oranlarına veya revalüasyon oranlarına göre değerlendirir. Tüm kâr ve zarar deftere işlenir ve ticaret yapan bir sonraki gün net bir pozisyon ile başlar.
Gün İçi İşlem : Aynı alım-satım oturumunda aynı pozisyonu ya da pozisyonları açma ve kapatma.
Gecelik Pozisyon : Bir sonraki iş gününe kadar açık kalan işlem.
Grafik Uzmanı : Tabloları ve grafikleri kullanıp, geçmiş verileri yorumlayarak trendleri bulan ve geleceğe dönük hareketleri tahmin eden şahıs. Teknik Ticaret Uzmanı olarak da anılır.
Hedge : Birincil pozisyonunuzun riskini azaltan pozisyon ya da pozisyonlar bütünü.
Hesap : Tüm işlemlerin kaydı.
Hesap Bakiyesi : Bir hesaptaki para miktarı.
Hesap Açığı (Defisit) : Negatif ticaret ya da ödemeler bakiyesi.
IMF - Uluslararası Para Fonu : IMF, 184 üye ülkeden oluşan uluslararası bir kuruluştur. Kuruluş amacı uluslararası parasal işbirliğini, döviz dengesini ve emre tabi döviz düzenlemelerini tanıtmak, ekonomik büyüme ve yüksek istihdam düzeylerini artırmak ve ödemeler dengesi düzenlemelerini kolaylaştırmaya yardımcı olmak üzere ülkelere geçici mali destek sağlamaktır.
İlk Marj : Gelecekteki performansın bir garantisi olarak, bir pozisyona girmek için yatırılması gereken ilk teminat.
IRS - Faiz Oranı Takasları : Farklı ödeme akışları olan iki borç obligasyonu takası. İşlem genellikle iki paralel borcu takas eder; biri sabittir, diğeri değişkendir.
İşlem Günü : Ticari işlemin yapıldığı gün.
İşlem Hacmi : Belirli bir zaman diliminde alınıp satılan teminat sayısı veya değeri.
Kivi : Yeni Zelanda doları.
Kaldıraç : Marj da denir. Bir işlemde kullanılan miktarın gerekli teminat yatırımına oranıdır.
Kliring : Bir alım-satım yapma işlemi.
Kapalı Pozisyon : Artık açıkta döviz bulunmama durumudur. Bir pozisyonu kapatma süreci, eşit miktarda açık pozisyonu dengelemek için belirli miktarda döviz almak ya da satmaktır. Bu, pozisyonu ‘dengeler’.
Komisyon : Broker tarafından alınan işlem ücreti.
Karşı Taraf : Mali işlemin yapıldığı taraf (banka veya müşteri).
Kâr/Zarar : Kapalı Pozisyonlardaki alım-satım faaliyetlerinden kaynaklanan “realize edilmiş” fiili kazanç veya kayıp; ayrıca Piyasa Değeri olan Açık Pozisyonlardaki “realize edilmemiş” teorik kazanç veya kayıp.
Kur : Bir para biriminin diğeri cinsinden fiyatı.
Libor - Londra Bankalararası Faiz Oranı : Londra Bankalararası Faiz Oranı. Uluslararası büyük bankalar, başka bir bankadan borç alırken LIBOR’u kullanır.
Limit Emri : Ödenecek maksimum fiyat veya alınacak minimum fiyat üzerinde kısıtlamalar içeren emir. Örneğin, USD/YEN için cari fiyat 117,00/05 ise, USD satın almak için limit emri bu durumda 117′nin altında bir fiyattan olacaktır (yani, 116,50).
Likiditasyon : Mevcut pozisyonu dengeleyici işlemlerle kapatma.
Likidite : Bir piyasanın fiyat dengesi üzerinde minimum etkili ya da hiç etkisi olmayan büyük bir işlemi kabul etme becerisi.
Long / Alış : Bir enstrümanı satılan miktardan daha fazla alma pozisyonu. Dolayısıyla, piyasa fiyatları arttığı takdirde değer artışı söz konusu olur.
Long / Alış Pozisyonu : Piyasa fiyatları arttığı takdirde değer artışı yaşanan pozisyon. Paritedeki baz döviz satın alınırsa, pozisyon long / alış olarak adlandırılır.
Loonie : Kanada doları.
Lot : İşlem miktarı ölçü birimi. İşlem değeri daima lotların tamsayı olarak karşılığına denk gelir.
Bilgi rehberi  Forex Yönetim
http://forexyonetim.blogspot.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder