5 Eylül 2009 Cumartesi

Forex Sözlüğü (Genişçe)

 • Açık Pozisyon : Aynı valör ve aynı miktar içinde fiziksel ödemeyle kapatılmadan ve tersine bir işlemle çevrilmeden yapılmış işlem.
 • Alış Fiyatı: Bir para birimi için alım yapılabilmesi amacıyla sunulan fiyat.
 • Ayı : Piyasalarda fiyatlarda düşüş beklendiğini genel anlamda ifade etmek amacıyla kullanılan terim.
 • Başlangıç Marjı : Müşterinin yapacağı işlemlerde teminat olarak alınan ilgili kurumca belirlenmiş başlangıç miktarı.
 • Baz Döviz: Para çiftinde ilk para birimi için kullanılan ifade.
 • Biri Diğerini İptal Eder (OCO Emri): Aynı işlem için verilen iki emrin birinin gerçekleşmesi durumunda diğerinin otomatik iptal olmasıdır.
 • Boğa : Piyasalarda fiyatlarda yükseliş beklendiğini genel anlamda ifade etmek amacıyla kullanılan terim.
 • Çapraz Kur : ABD Doları içermeyen iki para birimi arasındaki kurdur.
 • Değer Kazanma: Bir para biriminin fiyatındaki artıştır
 • Demo İşlem Platformu : Gerçek hesap açılmadan tanıma amacıyla kullanılan platform.
 • Destek Seviyesi: Alış işlemlerinin beklenebileceği bir fiyat seviyesidir
 • Direnç seviyesi: Satış işlemlerinin beklenebileceği bir fiyat seviyesidir.
 • Emir : Müşterinin işlem yapmak amacıyla verdiği talimat.
 • Futures (Vadeli İşlem)Sözleşmesi: Sözleşmenin taraflarını bugünden, belirlenen ileri bir tarihte, üzerinde anlaşılan fiyattan, standartlaştırılmış kalite ve miktardaki bir malı veya kıymeti alma ve satma yükümlülüğüne sokan sözleşmedir.
 • Günlük İşlem: Aynı gün içerisinde açılıp kapatılan işlemler için kullanılır.
 • Kâr Topla (Take Profit): Açık olan işlemi önceden belirlenmiş bir fiyattan kapatıp kâr elde edebilmek amacı ile verilen emirdir.
 • Kısa İşlem: Piyasa fiyatlarındaki düşüşlerden kâr elde edilebilecek işlemlerdir.
 • Kayıp Durdur Emri (Stop Loss Order) : Müşterinin açmış olduğu işlemi olası büyük zararlardan koruma ve belli bir zararda tutabilme amacıyla belirlediği bir fiyattan kapatmak amacıyla bıraktığı emir.
 • Limit emri: Belli bir fiyattan ya da o fiyat altından alım yapmak veya belirli bir fiyattan ya da o fiyat üzerinden satış yapmak için verilen emirdir.
 • Marj: Bir işlemin yapılabilmesi için gereken sermaye
 • Marj Çağrısı: Broker ya da işlemci tarafından müşteriye, müşteri aleyhinde yönlenmiş bir işlemin performansının temini için yapılan ek fon talebidir. Bu işleme alternatif olarak müşteri bir ya da daha çok işlemini kapatma seçeneğine de sahiptir.
 • Para Birimi Takası(Currency Swap) : Belirlenmiş bir süre zarfında,iki tarafın önceden belirlenmiş bir döviz kuru ile farklı para birimlerindeki faiz ödemeleri akışını
 • ve farklı para birimlerindeki ana para miktarlarını vadesi geldiğinde takas etmek için taahhüt ettiği sözleşme.
 • Pip: Döviz piyasasında herhangi bir kurun değerindeki en küçük oynamaya verilen birimin adıdır.
 • Piyasa Yapıcı: Fiyat sunumu yapan ve bu sunduğu fiyatlardan alış ya da satış yapmaya hazır işlemci.
 • Pozisyon Kapatma Emri : Açık pozisyonun kapatılması amacıyla verilen emir.
 • Spot : Anında gerçekleşen işlemdir.Ancak para transferleri ülkeler arasındaki saat farkına ve risk durumuna göre 2 gün sonraki valörle yapılabilir.
 • Spread: Alış ve satış fiyatları arasındaki farkı belitmek için kullanılır.
 • Teknik Analiz: Grafikler, fiyat trendleri ve hacim göstergeleri yardımı ile piyasa verilerinin analiz edilip, gelecekte var olabilecek piyasa hareketlerinin tahmin edilmesi işlemidir.
 • Temel Analiz: Finansal piyasaların gelecekteki hareketlerinin tahmin edilmesi amacı ile ekonomik ve politik bilgilerin analizidir.
 • Tezgâh Üstü Piyasa: Borsa dışı yapılan tüm işlemlere verilen genel ad.
 • Uzun Pozisyon: Daha önceden sahip olunmayan bir para birimden alım yaparak açılan işlemdir. Genellikle ana para birimi ile ifade edilir, örneğin uzun euro (kısa dolar )?
 • Vade : İşlemin bitiş tarihi.
 • Valör : Yapılan işlemlerin kapama tarihi.

  http://forexyonetim.blogspot.com
 • Bilgi rehberi  Forex Yönetim
   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder